Verandering in het land

In de zomer van 2021 moeten de 30 Nederlandse energieregio’s in opdracht van het Rijk een RES hebben gemaakt. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat we met elkaar de CO2-uitstoot sterk gaan verminderen. Dat is een enorme uitdaging. De energieregio’s beschrijven in de RES hoe ze dit voor elkaar willen krijgen.

Nederland over naar duurzaam

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.

Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De RES wordt niet in steen gegoten, elke regio bekijkt het document elke twee jaar opnieuw. Gaat de uitvoering zoals gepland, moet er worden bijgestuurd of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen? Dan wordt er een nieuwe RES gemaakt. Zo ontstaan er telkens nieuwe versies die meebewegen met recente maatschappelijke of technologische ontwikkelingen.

Bekijk de video

De RES: waarom, wat en wanneer?

Meer informatie

Waarom windenergie?

Eén van de doelstellingen in het Klimaatakkoord is om grootschalig hernieuwbare energie op te wekken. Windenergie is een bewezen methode om dat te doen. We hebben een combinatie nodig van verschillende soorten duurzame energie. De afgelopen jaren is het vermogen van windturbines behoorlijk toegenomen. Moderne windturbines gaan zo’n 20 jaar mee. Een windmolen produceert tot 80 keer meer energie als er nodig is om er één te bouwen.

Meer informatie over windenergie

Wat is een Terawattuur?

Gaat het om de hoeveelheid verbruikte energie, dan spreken we meestal over Kilowattuur (kWh).

Als we het hebben over grote hoeveelheden dan hanteren we de eenheid Terawattuur (TWh). En 1 Terawattuur (TWh) staat gelijk aan 1 miljard Kilowattuur (KWh).

Meer informatie over Terrawattuur

Hoeveel energie verbruiken we?

Op dit moment is het totale elektriciteitsverbruik in de regio West-Brabant ongeveer 5,5 TWh. Dit zal nog verder stijgen door de toename van elektrische apparaten en elektrische auto's. In 2050 zal ons elektriciteitsverbruik minimaal 6,5 TWh zijn. Als de landbouw en industrie meer elektriciteit nodig hebben, zal dit verbruik groter worden.

Meer informatie over energieverbruik

Oproep van Enexis

Het tekort aan technisch personeel was nog nooit zo groot als nu. Daarom zoekt Enexis Groep technische medewerkers die direct aan de slag kunnen. Nu het energiesysteem de komende jaren ingrijpend verandert, is er veel extra werk. In de hele technische sector is het moeilijk om personeel te vinden. Dat is problematisch voor Enexis Groep; zeker nu ons werkpakket toeneemt. Woningen gaan van het aardgas af, huishoudens en bedrijven verduurzamen hun energievoorziening en we gaan meer en meer elektrisch rijden. Enexis Groep faciliteert deze veranderingen. We verzwaren het net, zodat het meer elektriciteitstransport aankan. En we bereiden het gasnet voor op groen gas en waterstofgas. Wie gaat deze uitdaging aan? Bezoek werkenbijenexis.nl!