De energieregio West-Brabant

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. In de energieregio West-Brabant werken veel partijen samen en onderzoeken de mogelijkheden van meer duurzame elektriciteit en warmte. Alle afwegingen, voorkeuren en keuzes staan uiteindelijk in een Regionale Energiestrategie (RES).

Wat is de RES?

RES staat voor Regionale Energie Strategie. Dit plan beschrijft hoe en waar het beste duurzame elektriciteit (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke andere warmtebronnen beschikbaar zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In de energieregio West-Brabant hebben 16 gemeenten samen met de provincie, de waterschappen en de netbeheerder een gezamenlijk plan gemaakt voor de RES West-Brabant. Ook inwoners, het bedrijfsleven, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken. Lees meer over de RES West-Brabant op www.energieregiowb.nl en in deze online brochure.

Wat staat er in de RES West-Brabant?

Bekijk de video hier onder en leer meer over de RES.

Uitgangspunten

In de regio West-Brabant vinden we vier punten belangrijk om steeds rekening mee te houden. Wij willen:

  • De regio beter en sterker maken;
  • Dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor iedereen;
  • Ons kunnen aanpassen, zodat we open blijven staan voor betere keuzes;
  • De ruimte in onze regio zorgvuldig gebruiken.

Duurzame elektriciteit

We hebben de afgelopen jaren al veel bereikt. Rond 2025 staan er al ruim 130 windmolens in onze regio en tot 2030 komen er zo’n 10 molens bij. Daarnaast zullen er veel zonnepanelen op daken bij komen. We willen dat alle grote nieuwe wind- en zonprojecten voor minimaal 50% in bezit zijn van lokale partijen. Dit betekent dat inwoners en bedrijven gedeeltelijk eigenaar kunnen worden van wind- en zonprojecten. Zo kunnen partijen lokaal profiteren van de opbrengsten.

Duurzame warmte

Voor het verwarmen van huizen en gebouwen gebruiken we veel energie. Daar willen we op besparen door technische oplossingen maar ook door betere isolatie. Want alles wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Voor duurzame warmte bieden warmtenetten kansen. Er is nu nog veel onzeker over de beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen uit de bodem, het water en ons afval. Daarom gaan we in het komende jaar onderzoek doen en leren van pilot-projecten.

Zorgvuldig omgaan met het landschap

Het opwekken van duurzame energie heeft invloed op ons landschap. Er komen windmolens en zonnepanelen bij. Maar waar? Daar wordt goed over nagedacht. Het moet in het landschap passen en niet ten koste gaan van de natuur. Ook wordt er rekening gehouden met mogelijke overlast. In de energieregio West-Brabant zijn veel gesprekken gevoerd over de inpassing van zon- en windenergie in ons landschap. Deze video laat de invalshoeken zien over dit onderwerp.

In onderstaande grafiek ziet u welke soorten duurzame energie er nu opgewekt worden. Ook wat de 'harde plannen' zijn, dat zijn al bestaande plannen die al zeker uitgevoerd gaan worden. En de situatie zoals we die zien in 2030. Er komen dus vooral zonnepanelen op daken bij.