Aan de slag in de wijk

Verduurzamen hoeft u niet alleen te doen. Inwoners, bedrijven en de overheid doen mee. Daarom ontwikkelt uw gemeente nu plannen om ook uw wijk te verduurzamen.

Wat gaat er veranderen in de wijk?

Er komen steeds meer zonnepanelen te liggen op gebouwen. Wellicht worden er in uw wijk (meer) huizen aangesloten op een warmtenet. Of worden hele straten in één keer gezamenlijk energieneutraal gemaakt. Uw gemeente maakt vóór eind 2021 een warmteplan. Daarin staat wanneer uw wijk aan de beurt is om van het aardgas af te gaan. Voor de wijken die het eerst aan de beurt zijn (vóór 2030) bekijkt de gemeente samen met de netbeheerder, woningbouwvereniging, huurders en huiseigenaren welke alternatieven er voor aardgas zijn. Dat kan bijvoorbeeld een warmtenet zijn of een verzwaard elektriciteitsnet voor elektrische warmtepompen.

Samenwerking

Veranderingen in de gemeente staan niet op zichzelf, ze moeten op elkaar aansluiten. Dit vraagt om overleg tussen gemeenten. Zoals over het transport van energie en de opslag ervan. Door de grote veranderingen zijn netbeheerders direct betrokken bij de energietransitie. Hun kennis over de energienetten helpt gemeenten om slimme keuzes te maken.

Wat gebeurt er nog meer?

Om alle wijkinitiatieven op elkaar te laten aansluiten, is overleg nodig tussen regio's en netbeheerders. Een voorbeeld is een duurzaam initiatief van Rijkswaterstaat om een veld met zonnepanelen te maken van één van hun vrijstaande stukken grond in Moerdijk of Breda. Dat kan alleen als de gemeentes, netbeheerders en warmtebedrijven samenwerken om de juiste oplossing vinden.

Hoe wordt u betrokken?

Inwoners betrekken bij al deze duurzame plannen, dat is een hele uitdaging. Dat vindt ook Rob van Buitenen, voorzitter van Oosterhout Nieuwe Energie (ONE), de energiecoöperatie van gemeente Oosterhout.

"Je hebt een bepaald verhaal, dat is per wijk verschillend. En dan heb je nog al die inwoners met verschillende karakters. Dat is een hele uitdaging. Je hebt een mix van mensen en persoonlijkheden die je wilt bereiken, hoe ga je dat in goede banen leiden?" ONE geeft als stichting onafhankelijk advies en bereikt vooral mensen in Oosterhout die al 'iets willen' met het verduurzamen van hun huis. Toch wil Rob aan alle inwoners van de energieregio meegeven:

"Er is geen goed of fout, alle stapjes helpen bij verduurzamen. Daarmee kan je je gedrag langzaam aanpassen. Zet vooral kleine stapjes." Dat het belangrijk is om inwoners vroeg te betrekken bij duurzame plannen, ervaarde ook Marcel Willemsen, wethouder van Oosterhout. U leest zijn verhaal verderop in de brochure.