JONGEREN EN DE ENERGIETRANSITIE

'Wij geloven dat beleid sterker wordt door jongerenparticipatie.'

Jong RES Nederland zet zich in om de stem van jongeren mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente uitgevoerd gaat worden. Hoe worden onze woningen verwarmd, waar wordt energie opgewekt en hoe gaat dat gebeuren?

Het is de jongere generatie die hiervan veel gaat meemaken. Jongeren en jong-werkenden hebben dus belang bij toekomstbestendig beleid. Het gaat immers om hun (toekomstige) leefomgeving en energievoorziening. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt.

Hoewel in veel (digitale) vergaderzalen vooral 40+'ers de Regionale Energiestrategie (RES) met veel passie samenstellen, is het de jeugd die deze plannen de komende jaren zal moeten uitvoeren. Daarom maakt Jong RES Nederland zich nationaal hard voor meer participatie van jongeren in de besluitvorming van de RES. In West-Brabant spraken we daarover met Jong RES Vertegenwoordigers Frits van den Heijkant en Tom van Sittert.

'Jongeren' en 'energietransitie' lijken niet voor iedereen meteen een combi. Wat triggerde jullie om betrokken te raken bij Jong RES West-Brabant?

Frits: "Wij kwamen allebei via ons werk in aanraking met duurzaamheid. Samen met Ruben Bals vormen we de kerngroep. Energievoorziening is wel degelijk een belangrijk thema voor jongeren, bijvoorbeeld bij het kopen van een eerste huis. Toch hoorden we in onze omgeving er maar weinig over. In het café gaat het gesprek niet vaak over: hé, hoe ben jij aan het verduurzamen? Het gesprek stopt dan snel, de ander weet er te weinig van of is er te weinig bij betrokken. Maar jongeren gaan in de toekomst juist veel van merken van de energietransitie. Nu al, maar zeker in de toekomst. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt, dus jongeren moeten nu al aan tafel zitten over de RES-besluitvorming. Daarom zitten wij bij Jong RES, om jongeren en jong werkenden te betrekken en hen te informeren: dit thema is relevant voor je.”

Hoe werkt Jong RES samen met andere partijen die bij de RES betrokken zijn?

Tom: “We werken samen met bijvoorbeeld gemeenten, scholen, (politieke) jongerenorganisaties, het programmateam van de RES en de verschillende kerngroepen die hierbij betrokken zijn. Zo hebben we contact gelegd met veel gemeenten in West-Brabant om ons voor te stellen en te onderzoeken: hoe kunnen wij, Jong RES en de gemeenten, gezamenlijk jongeren in West-Brabant betrekken bij de energietransitie? Hieruit zijn leuke ideeën tot stand gekomen. Sommige daarvan gaan we ook uitvoeren, zoals een discussieavond op een toffe locatie met inspirerende sprekers. De eerste kennismaking met de RES moet meteen goed zijn. We trekken hierin samen op met verschillende jongerenorganisaties en met het programmateam RES. Verder leggen we ook contact met studieverenigingen, zoals de studievereniging van de opleiding Elektrotechniek van Hogeschool Avans”.

Overal in Nederland en daarbuiten, zijn initiatieven te vinden rondom duurzame energie en een beter klimaat. Wat is de visie van Jong RES op bijvoorbeeld de Klimaattop die in november 2021 in Glasgow werd georganiseerd?

Frits: "Als Jong RES vertegenwoordigen we de jongeren. We zijn dus vooral benieuwd naar wat de jongeren in West-Brabant hier nu van vinden. Maar in het algemeen is het mooi dat er meer aandacht voor het klimaat komt. Het thema gaat leven en dat is precies wat er nodig is".

Frits van den Heijkant - Jong RES

"Wij willen jongeren uitnodigen: verdiep je in het thema. Het gaat om jouw toekomst dus laat je stem horen!"

Tom van Sittert - Jong RES

"We zoeken nog meer vertegenwoordigers. Dus: ben je ondernemend, hou je van gezelligheid, voel je je betrokken bij het klimaat en heb je 2 uurtjes per week over?

Lees dan snel verder of stuur ons een berichtje op LinkedIn!”

FRITS VAN DEN HEIJKANT

“De energietransitie raakt ons allemaal en is urgent. Iedereen zal de komende jaren gaan merken dat we in een transitie zitten. Hoe we die transitie gaan vormgeven, ligt nog grotendeels open. Daarom is het zo belangrijk dat we nu polsen wat jongeren vinden. Zo kan het programmateam RES in West-Brabant, maar ook nationaal, invulling geven aan hoe we gaan verduurzamen. De stem van jongeren is hier van groot belang".

Welke successen heeft Jong RES geboekt? Tom: "Het vormen van een regio-kernteam behoort tot een van de successen. Daarnaast vinden we het heel waardevol dat we veel gemeenten in West-Brabant hebben gesproken. We werden echt met open armen ontvangen. Het is fijn om ons gezamenlijk in te zetten om meer jongeren te bereiken. Verder hebben we mooie plannen om de zichtbaarheid te vergroten".

Wat is de missie van Jong RES voor de komende jaren? Waar mag volgens jullie nog meer aandacht naar uitgaan?

Frits: “We zien graag dat Jong RES een vast onderdeel vormt van de RES-plannen. We willen dus een vaste partner aan tafel worden, daar waar het RES-beleid wordt gemaakt. Wij geloven namelijk dat dit beleid sterker wordt door jongerenparticipatie. En vooral: meer gericht op de toekomst, want jongeren gaan de toekomst vormen. Daarnaast willen we een groter team van jongerenvertegenwoordigers worden. Zo kunnen we het gesprek over duurzaamheid en energietransitie zichtbaarder maken in de regio. Ook willen we meer aanwezig zijn op straat, bijvoorbeeld door op stations het gesprek aan te gaan met jongeren.

Dus onze missie: we willen jongeren informeren, betrekken en vertegenwoordigen in onze mooie regio. Op deze manier worden meer belangen behartigd en worden jongeren direct betrokken bij het proces om tot een toekomstbestendige RES te komen. Want hoe kun je toekomstplannen maken zonder de toekomst erbij te betrekken?”.