De energieregio West-Brabant

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. In de energieregio West-Brabant werken veel partijen samen en onderzoeken de mogelijkheden van meer duurzame elektriciteit en warmte. Alle afwegingen, voorkeuren en keuzes staan uiteindelijk in een Regionale Energiestrategie (RES).

Wat is de RES?

RES staat voor Regionale Energie Strategie. Dit plan beschrijft hoe en waar het beste duurzame elektriciteit (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke andere warmtebronnen beschikbaar zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In de energieregio West-Brabant hebben 16 gemeenten samen met de provincie, de waterschappen en de netbeheerder een gezamenlijk plan gemaakt voor de RES West-Brabant. Ook inwoners, het bedrijfsleven, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken. Lees meer over de RES West-Brabant op www.energieregiowb.nl en in deze online brochure.

Wat staat er in de RES West-Brabant?

Bekijk de video hier onder en leer meer over de RES.

Inwoners betrekken bij veranderingen

RES West-Brabant betrekt graag een brede groep inwoners uit de regio bij veranderingen. Zo horen we de stemmen die anders zachter klinken of niet gehoord worden. Daarom gaan we in verschillende sessies in gesprek met inwoners uit de regio.

Deze groepen mensen moeten een zo goed mogelijke afspiegeling van de regio zijn. Denk aan mensen uit verschillende gemeenten, uit verschillende woonomgevingen, met verschillende inkomens en van verschillende leeftijden.

Brabant praat

De energieregio West-Brabant organiseert ‘Brabant Praat’. In een reeks bijeenkomsten gaan 200 Brabanders de politiek advies geven over de energierekening van de toekomst.

Onderwerpen waar de inwoners advies over gaan geven: • Betaalbaarheid: hoe blijft (duurzame) energie te betalen voor ons allemaal? • Keuzevrijheid: bij welke keuzes wil je graag betrokken zijn? En hoe? Via loting wordt de groep mensen samengesteld. Voor het advies komen de inwoners eenmalig bij elkaar in het begin van 2022.

Kijk voor meer informatie op www.energieregiowb.nl/brabantpraat

Burgerforum

Later in het jaar zal de RES West-Brabant ook een burgerforum organiseren. Deze mensen komen niet één keer, maar meerdere keren bij elkaar. Zij brengen uiteindelijk samen een advies uit over een ander thema binnen de energietransitie van de regio.