Aan de slag in de praktijk

Verduurzamen hoeft u niet alleen te doen. Inwoners, bedrijven en de overheid doen mee.

Duurzame energieopwek

Iedere gemeente denkt na over de vraag, hoe we in de toekomst duurzame energie kunnen opwekken. Hiermee bedoelen we: energie afkomstig van bronnen die nooit 'op' raken. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen, waarvan we weten dat er steeds minder van is. Voorbeelden van duurzame energie zijn windenergie, zonne-energie en waterkracht. Er zijn in de regio West-Brabant al een aantal mooie voorbeelden van duurzame energieopwek. We lichten er een aantal toe uit:

Solar carports

Gemeente Woensdrecht heeft een vergunning afgegeven voor het realiseren van circa 9000m2 aan solar carports. Dit zijn carports van zonnepanelen. Deze worden gerealiseerd op de parkeerplaats van luchthaven Aviolanda: een parkeerplaats vol zonnepanelen. Met solar carports is het mogelijk om zonne-energie op te wekken én tegelijkertijd te parkeren én auto’s op te laden!

Foto: voorbeeld van soortgelijke solar carport. Foto door Fotostudio Wierd

Opgewekt Drimmelen

Opgewekt Drimmelen is een initiatief van en voor inwoners in de gemeente Drimmelen. Zij wekken met elkaar zélf groene energie op. Niet op hun eigen dak, maar op daken van boerenschuren in Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe. In april 2021 zijn de eerste zonnepanelen geplaatst op de daken van twee melkveebedrijven. Opgewekt Drimmelen begon ooit als een groep bezorgde bewoners, maar ontwikkelde zich tot een enthousiaste energiecoöperatie. Deze inwoners waren niet zozeer tegen plannen om duurzame energie op te wekken. Maar zij wilden wél graag regie houden over ‘hun’ landschap en betrokken blijven bij de energieopwekking in de gemeente. Daarom zochten zij naar een oplossing. Inmiddels zijn er ruim 500 zondelen verkocht aan ongeveer vijftig consumenten en de gemeente. Voor de toekomst zijn er plannen voor nieuwe zonneprojecten en kleine windmolens.

Energiepark A59

Gemeente Oosterhout is gestart met de vergunnningsprocedure voor het Energiepark A59. Het Energiepark A59 in de Oranjepolder bestaat uit 2 projecten; een zonnepark met 90.000 panelen en een windpark met 2 turbines. Bij dit park zijn zowel gemeenten, inwoners, verenigingen en ondernemers betrokken. Informatie (achtergronden, planning, etc.) over het project Energiepark A59 vindt u op de website www.energieparka59.nl.